ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคปกติ

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมภาคเรียนที่ 1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
{{ fee.code }} {{ fee.name }} {{ fee.fee_1 }} {{ fee.fee_2}}
{{ dep.code }} {{ dep.name }} {{ dep.fee_1 }} {{ dep.fee_2 }}

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคบ่าย

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมภาคเรียนที่ 1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
{{ fee.code }} {{ fee.name }} {{ fee.fee_1 }} {{ fee.fee_2}}
{{ dep.code }} {{ dep.name }} {{ dep.fee_1 }} {{ dep.fee_2 }}

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : หลักสูตรภาคปกติ 2 ภาษา (BILINGUAL PROGRAMS)

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมภาคเรียนที่ 1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
{{ fee.code }} {{ fee.name }} {{ fee.fee_1 }} {{ fee.fee_2 }}
{{ dep.code }} {{ dep.name }} {{ dep.fee_1 }} {{ dep.fee_2 }}

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : วิทยาลัยนานาชาติจีน

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมภาคเรียนที่ 1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
{{ fee.code }} {{ fee.name }} {{ fee.fee_1 }} {{ fee.fee_2 }}
{{ dep.code }} {{ dep.name }} {{ dep.fee_1 }} {{ dep.fee_2 }}

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคพิเศษ

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมภาคเรียนที่ 1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
{{ fee.code }} {{ fee.name }} {{ fee.fee_1 }} {{ fee.fee_2 }}
{{ dep.code }} {{ dep.name }} {{ dep.fee_1 }} {{ dep.fee_2 }}

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : หลักสูตรนานาชาติ

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมภาคเรียนที่ 1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
{{ fee.code }} {{ fee.name }} {{ fee.fee_1 }} {{ fee.fee_2 }}
{{ dep.code }} {{ dep.name }} {{ dep.fee_1 }} {{ dep.fee_2 }}

**เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด**

 • DEK60 สมัครวันนี้ เริ่มเรียนทันที
 • ค่าใช้จ่ายนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม.6 (หรือเทียบเท่า)
  และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
 • ค่่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับปีการศึกษา 2560 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สมัครด้วยตัวเองได้ที่ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต
 • สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admissiononline.bu.ac.th/
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582-1587 หรือ 02 902 0299 ต่อ 2411-2417
  E-mail: admission@bu.ac.th
 • ติดตามข่าวสารได้ที่ : |